Hệ thống hút mùi ngang

Chất liệu: Inox 304 / 201 / theo yêu cầu
Hàn bằng khí argon
Hút lượng khí lớn khi hoạt động