Cây ren vuông (Vít me)

Vật liệu: Thép mạ điện ( Pre-galvanized Steel), thép không mạ.